Het bestuur

OVER DE VERENIGINGHET BESTUUR  – OVER DE BAANBAANRECORDSTRAININGENWEDSTRIJDEN

Samenstelling bestuur per januari 2019

Voorzitter: Johan Hoedemaker
Secretaris: Maarten Sloof, maartenpietersloof@gmail.com
Penningmeester: Claudia Koppenaal, wrvmidland@upcmail.nl
Commissaris: Carla v. Doorn

Adres renbaan: Hondsdraf 30, Lelystad

CONTRIBUTIE 2019

De contributie van onze vereniging bedraagt €100,- per lid.
Gezinsleden betalen €21,- en donateurs (ondersteunende leden, enkel voor hen die een andere renvereniging als thuisvereniging hebben.) €55,-.
Het bankrekeningnummer is NL25INGB0670614696 t.n.v. Midland, Lelystad.

CONTACT BESTUUR:

Via dit formulier kun je contact opnemen met het bestuur. Er wordt zo snel mogelijk contact met je gezocht via e-mail: